Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Nivåtr.-rekkef.

Du kan stille inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

  1. MENU(Tilpassede innstillinger)[Nivåtr.-rekkef.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

0→-→+ (standardinnstilling):
Tar bilder i følgende rekkefølge: 0 → - → +.

-→0→+:
Tar bilder i følgende rekkefølge: - → 0 → +.