Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Flymodus

Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle Wi-Fi-funksjoner midlertidig.

  1. MENU (Trådløs) → [Flymodus] → ønsket innstilling.
    Hvis du stiller inn [Flymodus][På], vises et fly-ikon på skjermen.