Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Målemodus

Angir målemodusen som styrer hvilken del av skjermen som skal benyttes for fastsettelse av eksponering.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Målemodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi (standardinnstilling):
Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

Senter:
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).

Punkt:
Måler bare det sentrale området (punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.

Merknad

  • [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
    • [Intelligent Auto] eller[Fremragende auto]
    • [Scenevalg]
    • Andre zoomefunksjoner enn optisk zoom