Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Innst. for tilgangspkt.

Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt. Før du starter prosedyren, må du sjekke SSID-navnet, sikkerhetssystemet og passordet til tilgangspunktet. Passordet kan være forhåndsinnstilt i enkelte enheter. Du finner nærmere informasjon i bruksanvisningen for tilgangspunktet, eller du kan kontakte administratoren for tilgangspunktet.

 1. MENU(Trådløs) → [Innst. for tilgangspkt.].
 2. Velg det tilgangspunktet du ønsker å registrere.

  Når det ønskede tilgangspunktet vises på skjermen: Velg det ønskede tilgangspunktet.

  Hvis det ønskede tilgangspunktet ikke vises på skjermen:Velg [Manuell innstilling] og still inn tilgangspunktet.

  *For nærmere informasjon om inndatametoden, se "Bruke tastaturet".

  • Hvis du velger [Manuell innstilling], skriv inn SSID-navnet til tilgangspunktet, og velg deretter sikkerhetssystem.

 3. Angi passordet og velg [OK].

  • Tilgangspunkter uten -merket krever ikke passord.

 4. Velg [OK].

Bruke tastaturet

Når det er nødvendig å skrive inn noe manuelt, vises et tastatur på skjermen.

 1. Inndataboks Tegnene du anga, vises.
 2. Skifte tegntype Hver gang du trykker på på midten av kontrollknappen, veksler tegntypen mellom alfabetiske bokstaver, tall og symboler.
 3. Tastatur Hver gang du trykker på i midten, vises det tegnet du skriver inn.

  For eksempel: Hvis du ønsker å skrive "abd"

  Trykk på knappen for "abc", og trykk én gang på for å vise "a" → velg ""((5) flytt markøren), og trykk på → velg knappen for "abc", og trykk to ganger på for å vise "b" → velg knappen for "def", og trykk én gang på for å vise "d".

 4. Fullføre Fullfører de innlagte tegnene.
 5. Flytte markøren Flytter markøren i inndataboksen til høyre eller venstre.
 6. Slette Sletter tegnet foran markøren.
 7. Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav.
 8. Skriver inn et mellomrom.

 • For å avslutte inntastingen må du velge [Avbryt].

Andre innstillingselementer

Avhengig av status eller innstillingsmetode for tilgangspunktet ditt, vil du kanskje stille inn flere elementer.

WPS PIN:
Viser den PIN-koden du skriver inn i den tilkoblede enheten.

Foretrukket tilkobl.:
Velg [På] eller [Av].

Innstilling av IP-adr.:
Velg [Auto] eller [Manuell].

IP-adresse:
Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den innstilte adressen.

Nettverksmaske/Standard gateway:
Når du stiller inn [Innstilling av IP-adr.][Manuell], må du legge inn en IP-adresse som passer til nettverksmiljøet ditt.

Merknad

 • For å gi prioritet til det registrerte tilgangspunktet, må du stille inn [Foretrukket tilkobl.][På].