Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Sebra

Stripemønsteret vil dukke opp over en del av bildet, hvis lysstyrken er kraftigere enn den IRE-innstillingen du har valgt. Bruk dette stripemønsteret som en veiviser til å justere lysstyrken.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Sebra] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Viser ikke stripemønsteret.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Justerer lysstyrken.

Merknad

  • Stripemønsteret vises ikke i løpet av HDMI-tilkoblingen.