Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Eksponer.-trinn

Du kan stille inn innstillingsområdet for lukkerhastigheten, blenderåpningen og eksponeringskompenseringsverdiene.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Eksponer.-trinn] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

0,3 EV (standardinnstilling)/0,5 EV