Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Åpner "Image Data Converter Guide"

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

  • For Windows 8 må du starte [Image Data Converter Ver.4] og velge [Help] på menylinjen → [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4], og velg [Help] på menylinjen → [Image Data Converter Guide].

  • Hvis du vil vite mer om arbeidsoperasjonen, kan du også gå til støttesiden for "Image Data Converter" (kun tilgjengelig på engelsk).
    http://www.sony.co.jp/ids-se/