Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Vertikalgrep

Du kan montere et vertikalgrep (selges separat) på dette produktet for å ta bilder i stående retning. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for vertikalgrepet.

Merknad

  • Når et vertikalgrep er montert på dette produktet, vises gjenværende batteritid som .
  • Når vertikalgrepet er montert, kan du ikke utføre følgende operasjoner:
    • Bruke vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat)