Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Tidsinnst. for lydutg.

Du kan stille inn ekkokansellering under opptak når du sjekker lyden på HDMI-utgangen.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Tidsinnst. for lydutg.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Virkelig (standardinnstilling):
Sender lydsignaler uten forsinkelse ved filmopptak. Velg denne innstillingen når lydavvik er et problem under lydovervåkning.
Leppesynkronisering:
Sender bilde og lyd synkronisert ved filmopptak. Velg denne innstillingen for å forhindre uønskede avvik mellom bilde og lyd.