Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Lydopptaksnivå

Du kan justere lydopptaksnivået mens du sjekker nivåmåleren.

  1. MENU(Kamerainnst.) → [Lydopptaksnivå] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

+:
Justerer opp lydopptaksnivået.
−:
Justerer ned lydopptaksnivået.
Tilbakestille:
Tilbakestiller lydopptaksnivået til standardinnstillingen.

Merknad

  • Uansett [Lydopptaksnivå]-innstillinger, er begrenseren alltid aktiv.
  • [Lydopptaksnivå] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er satt til Film.
  • [Lydopptaksnivå]-innstillingene brukes både på den interne mikrofonen og på terminalinngangen (mikrofon).

Hint

  • Når du tar opp lydfilm med høyt volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et lavere lydnivå. Dette gjør det mulig for deg å ta opp mer realistisk lyd. Når du tar opp lydfilm med lavere volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et høyere lydnivå for å gjøre det enklere å høre lyden.