Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Formater

Formaterer (initialiserer) minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette produktet for første gang, bør du formatere kortet ved hjelp av produktet, så minnekortet fungerer på en stabil måte. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.

  1. MENU(Oppsett) → [Formater].

Merknad

  • Formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder.