Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Filnummer

Brukes til å velge hvordan stillbilder og MP4-filmer skal nummereres med filnumre.

  1. MENU (Oppsett) → [Filnummer] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Serie (standardinnstilling):
Selv om du endrer målmappen for opptaket, eller skifter minnekort, fortsetter produktet å gi filer numre i rekkefølge.
(Hvis det nye minnekortet inneholder en fil med et nummer som er større enn nummeret på den nyeste bildefilen, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

Tilbakestille:
Produktet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og gir filer numre fra "0001".
(Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)