Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til C-knappen

Når du tilordner en funksjon til C-knappen, kan du utføre den aktuelle funksjonen ved å trykke på C-knappen når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.][C-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.