Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Sertifiseringslogo (Kun utenlandske modeller)

Viser noen av sertifiseringslogoene for dette produktet.

  1. MENU(Oppsett) → [Sertifiseringslogo].