Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Versjon

Viser programvareversjonen til dette produktet og objektivet.

  1. MENU(Oppsett) → [Versjon].