Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Informasjon om det interne, oppladbare batteriet

Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av, eller om batteriet er ladet eller utladet. Det oppladbare batteriet lades kontinuerlig når du bruker produktet. Hvis du imidlertid bruker produktet bare i korte perioder, vil det gradvis utlades. Hvis det går rundt 2 måneder uten at du bruker produktet i det hele tatt, utlades batteriet fullstendig. I slike tilfeller må du passe på å lade opp batteriet før du bruker produktet. Selv om det oppladbare batteriet ikke er ladet opp, kan du allikevel bruke produktet så lenge du ikke har behov for å registrere dato og klokkeslett.

Lademetode for det interne, oppladbare batteriet

Sett inn et ladet batteri i produktet, eller koble produktet til en stikkontakt ved hjelp av vekselstrømadapteren (selges separat), og la produktet ligge i 24 timer eller mer med strømmen slått av.