Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Koble produktet fra datamaskinen

Bryter USB-forbindelsen mellom dette produktet og datamaskinen.

Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 2 nedenfor før du utfører følgende arbeidsoperasjoner:

  • Kobler fra kabelen.
  • Tar ut et minnekort.
  • Slå av produktet.

  1. Klikk på (Safely remove USB Mass Storage Device) på verktøylinjen.
  2. Klikk på den meldingen som vises.

Merknad

  • På Mac-datamaskiner må du dra og slippe minnekortikonet eller harddiskikonet over "søppel"-ikonet. Produktet kobles fra datamaskinen.
  • På datamaskiner som kjører Windows 7 eller Windows 8, er det ikke sikkert at frakoblingsikonet vises. I så fall kan du hoppe over trinn 1 og 2 ovenfor.