Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Lydnivåvisning

Brukes til å stille inn om lydnivået skal vises på skjermen eller ikke.

  1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Lydnivåvisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Viser lydnivået.
Av:
Viser ikke lydnivået.

Merknad

  • Lydnivået vises ikke i følgende situasjoner:
    • Når innstillingen for [Lydopptak] er stilt inn på [Av].
    • Når innstillingen for DISP (visningsinnstilling) er stilt inn på [Ingen skj.-info].
  • Still inn opptaksmodus på [Film]. Det er bare i filmopptaksmodus at du kan se lydnivået før opptak.