Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Rensemodus

Setter deg i stand til å rense bildesensoren.

 1. Bekreft at batteriet er tilstrekkelig ladet.
 2. MENU (Oppsett) → [Rensemodus] [Enter]
 3. Slå av produktet mens du følger instruksjonene på skjermen.
 4. Ta av objektivet.
 5. Trykk på låsespaken for speilet (A) og åpne speilet.

 6. Bruk blåseren til å rengjøre overflaten på bildesensoren og området rundt.
 7. Når du er ferdig med å rengjøre bildesensoren, skyver du ned speilet til du hører et klikk.
  • Skyv ned den ene siden (B) av speilet.

 8. Sett på objektivet.
  • Når du setter på objektivet, må du bekrefte at speilet er skjøvet helt ned.

Merknad

 • En blåser følger ikke med dette produktet. Bruk en vanlig blåser (fås i fotoutstyrsbutikker).
 • Rensingen kan bare utføres når batterinivået er (3 gjenværende batteriikoner) eller mer.
 • Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
 • Ikke stikk spissen av blåseren lenger inn i åpningen enn til objektivfatningen, slik at ikke spissen på blåseren berører bildesensoren.
 • Hold kameraet slik at det peker litt nedover, så sanden faller ut.
 • Ikke utsett produktet for slag under rengjøring.
 • Når du rengjør bildesensoren med en blåser, må du ikke blåse for hardt. Hvis du blåser for kraftig på sensoren, kan produktet bli skadet innvendig.
 • Når du setter på objektivet etter at du er ferdig med å rengjøre bildesensoren, må du bekrefte at speilet er skjøvet helt ned. Ellers kan det skade objektivet eller føre til feil. Hvis ikke speilet er helt skjøvet ned, vil heller ikke autofokussystemet kunne oppnå ordentlig fokus.
 • Du kan ikke ta bilder når speilet er åpent.
 • Hvis støvet ikke er borte etter at du har rengjort produktet som beskrevet, må du rådføre deg med serviceavdelingen.