Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Tilb.st. nettverksinn.

Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.

  1. MENU(Trådløs) → [Tilb.st. nettverksinn.] [OK].