Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

USB LUN-innstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.

  1. MENU (Oppsett) → [USB LUN-innstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi (standardinnstilling):
Vanligvis må du bruke [Multi].

Enkel:
Du skal bare angi [USB LUN-innstilling] som [Enkel] hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse.