Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Smart telekon.

Smart telekon.-funksjonen forstørrer og beskjærer midten av bildet og gjør deretter et opptak.

  1. Trykk på knappen (Smart telekon.).

    Innstillingene endres hver gang du trykker på knappen.