Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Vise bilder på en "BRAVIA" Sync-Kompatibel TV

Hvis du kobler produktet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved hjelp av TV-fjernkontrollen.

  1. Slå av både produktet og TV-en.
  2. Koble sammen HDMI-mikroterminalen på produktet og HDMI-kontakten på TV-en ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

  3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
  4. Slå på dette produktet.
  5. MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → [].
  6. Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen, og velg modusen du ønsker.

Merknad

  • Hvis produktet ikke er i avspillingsmodus, trykker du på (avspillingsknappen).
  • Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, støtter funksjonene i SYNC MENU. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
  • Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-forbindelse, velger du MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI][Av].