Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF mikrojust.

Lar deg justere og registrere en automatisk fokusert posisjon for hvert objektiv.

  1. Velg MENU (Tilpassede innstillinger)[AF mikrojust.].
  2. Velg [AF-justeringsinnst.][På].
  3. [mengde] → ønsket verdi.
    • Du kan velge en verdi mellom -20 og +20. Hvis du velger en positiv verdi, forskyves autofokusposisjonen lengre bort fra produktet. Hvis du velger en negativ verdi, forskyves autofokusposisjonen nærmere produktet.

Merknad

  • Det anbefales at du justerer posisjonen under faktiske opptaksforhold.
  • Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen. [±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
  • Hvis [-] vises som verdi, er det totalt registrert 30 objektiver, og da kan det ikke registreres flere. For å registrere et nytt objektiv må du montere et objektiv som registreringen kan slettes for, og stille inn verdien for det på [±0], eller tilbakestille verdiene for alle objektivene ved hjelp av [Tøm].
  • Hvis du utfører [AF mikrojust.] med andre objektiver enn Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiver, kan de registrerte innstillingene for Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektivene bli påvirket. [AF mikrojust.] må ikke utføres med et objektiv som ikke støttes.
  • Du kan ikke angi [AF mikrojust.] individuelt for objektiver med samme spesifikasjoner fra Sony, Minolta eller Konica-Minolta.