Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Indikatoren for gjenværende batteristrøm viser feil nivå.

  • Dette skjer når du bruker produktet på ekstremt varme eller kalde steder.
  • Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.