Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Strømmen slås plutselig av.

  • Hvis produktet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte produktet. I så fall vises en melding på produktets skjerm før produktet slås av.