Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Du kan ikke sette batteriet inn i produktet.

  • Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn slik at batteriets låsehendel går i lås.