Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.

  • Under dårlige lysforhold øker lysstyrken på skjermen, slik at det blir enklere å se innholdet. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.