Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Det vises flekker på skjermen som ikke forsvinner.

  • Dette er ikke feil. Disse punktene lagres ikke.