Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Manuelt fokus

Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt.

  1. Still inn fokusmodusbryteren til objektivet på MF. Hvis objektivet ikke har en fokusmodusbryter, stiller du fokusmodushjulet til kameraet på MF.
  2. Drei fokusringen for å fokusere skarpt.

  3. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.