Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Du kan ikke ta seriebilder.

  • Minnekortet er fullt. Slette unødvendige bilder.
  • Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri.