Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Direkte manuelt fokus (DMF)

Du kan gjøre manuelle finjusteringer etter at fokus er låst.
Du kan raskt fokusere på et objekt i stedet for å bruke manuelt fokus fra starten av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [AF-A-innstill.][Dir. man. Fokus].
  2. Still inn fokusmodushjulet på A.Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
  3. Hold lukkerknappen halvveis nede og drei fokusringen for å oppnå et skarpere fokus.

  4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.