Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Opptaksdato og -tidspunkt vises ikke på skjermen.

  • Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.