Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Lysbildevisning

Spiller av bilder automatisk
og kontinuerlig.

  1. MENU(Avspilling) → [Lysbildevisning] → ønsket innstilling.
  2. Velg [Enter].

Menyelementdetaljer

Gjenta:
Velg [På], der bildene spilles av i en sløyfe som gjentas, eller [Av] (standardinnstilling), der lysbildevisningen avsluttes når alle bildene er avspilt én gang.

Intervall:
Velg visningsintervallet for bilder fra [1 sek.], [3 sek.] (standardinnstilling), [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Avslutte lysbildevisningen midtveis

Trykk på MENU-knappen for å avslutte lysbildevisningen. Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.

Hint

  • Du kan bare aktivere lysbildevisning når [Visningsmodus] eller [Datovisning] er angitt som [Mappevisn. (Stillbilder)].