Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Roter

Roterer et innspilt stillbilde mot klokken.

  1. MENU (Avspilling) → [Roter].
  2. Trykk på på midten av kontrollknappen.
    Bildet roteres mot klokken. Bildet roterer når du trykker på i midten. Hvis du roterer bildet én gang, forblir bildet rotert, selv etter at produktet er slått av.

Merknad

  • Du kan ikke rotere filmene.
  • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre produkter.
  • Når du viser roterte bilder på en datamaskin, vil bildene kanskje vises i sin opprinnelige visningsretning, avhengig av programvaren.