Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Beskytt

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting. -merket vises på beskyttede bilder.

  1. MENU(Avspilling) → [Beskytt]→ ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:
Beskytter eller opphever beskyttelsen av flere valgte bilder.

(1) Velg det bildet som skal beskyttes, og trykk deretter på på midten av kontrollknappen. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.

(2) For å beskytte andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU [OK] → Trykk på i midten.

Alle i denne mappen:
Beskytter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Beskytter alle bildene i det valgte datoområdet.
Avbryt alle i mappen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder i den valgte mappen.
Avbryt alle fra datoen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder i det valgte datoområdet.

Merknad

  • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.