Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Slette et vist bilde

Du kan slette et bilde som vises.

  1. Vis det bildet du vil slette.
  2. Trykk på knappen (Slett).
  3. Velg [Slett] ved å bruke kontrollknappen, og trykk deretter på på midten av kontrollknappen.