Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Du kan ikke lagre bilder.

  • Du bruker et minnekort der skrivebeskyttelsesbryteren står på LOCK. Sett bryteren i opptaksstilling.
  • Sjekk ledig kapasitet på minnekortet.
  • Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
  • Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på.
  • [Selvutløser] er aktivert.