Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Blenderprioritet

Du kan fotografere ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarp.Blenderverdien kan endres under filmopptak.

 1. Still inn modusvelgeren på A (Blenderprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie den fremre skiven.
  • Lavere F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak motivet er uskarpe.
   Høyere F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen blinke. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Lavere F-verdi (større blenderåpning) begrenser området som er i fokus. Det gir deg mulighet til å fokusere skarpt på motivet og gjøre alt foran og bak motivet uskarpt (mindre dybdeskarphet). Høyere F-verdi (redusert blenderåpning) utvider området som er i fokus. Det betyr at du kan få frem dybden i landskapet (større dybdeskarphet).