Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Skjermlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skjermen.

  1. MENU (Oppsett) → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Justerer lysstyrken automatisk.

Manuell:
Justerer lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.

Solskinn:
Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

Merknad

  • Hvis du bruker vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat) når [Skjermlysstyrke] er stilt inn på [Auto], settes skjermen alltid på den lyseste innstillingen.
  • Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Still inn [Skjermlysstyrke] [Auto] eller [Manuell] for innendørs fotografering.
  • Ikke dekk over lyssensoren med hånden e.l. når [Skjermlysstyrke] er stilt inn på [Auto] .