Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bildeeffekt

Velg ønsket effektfilter for å få mer imponerende og kunstneriske bilder.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Bildeeffekt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Deaktiverer funksjonen [Bildeeffekt].
Lekekamera:
Skaper et mykt bilde med skygger i hjørnene og redusert skarphet.
Popfarge:
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
Posterisering:
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.
Retrofoto:
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster.
Mykt veldig lyst:
Skaper et bilde med den angitte atmosfæren; lyst, transparent, eterisk, kjærlig, mykt.
Delfarge:
Skaper et bilde som har en bestemt farge, mens andre farger er omgjort til svart/hvitt.
Høy kontrast s/h:
Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
Mykt fokus:
Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt.
HDR-maleri:
Skaper et inntrykk av maleri, med forsterkede farger og detaljer.
Fulltone Mono:
Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger og reproduksjon av detaljer.
Miniatyr:
Skaper et bilde som forsterker motivet intenst, med veldig uskarp bakgrunn. Denne effekten kan ofte sees i bilder av miniatyrmodeller.
Vannfarge:
Skaper et bilde med effekter som blekkflekker og uskarphet, slik at bildet ser ut som et akvarellmaleri.
Illustrasjon:
Skaper et bilde som minner om illustrasjoner, ved å betone konturene.

Hint

 • Du kan foreta detaljerte innstillinger for følgende [Bildeeffekt]-moduser ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollknappen.
  • [Lekekamera]
  • [Posterisering]
  • [Delfarge]
  • [Mykt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Miniatyr]
  • [Illustrasjon]

Merknad

 • Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen, noe som avhenger av motivet og opptaksforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen, fordi produktet behandler bildet etter at det er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke disse effektene i filmer.
  • [Mykt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Fulltone Mono]
  • [Miniatyr]
  • [Vannfarge]
  • [Illustrasjon]
 • Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren tre ganger for ett opptak. Vær nøye med følgende:
  • Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
  • Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.

  Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt, vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager en slik situasjon, vises / på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Om nødvendig må du endre komposisjonen eller justere innstillingene på annen måte, være oppmerksom på uskarphet og ta bildet på nytt.