Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF-lys (stillbilde)

AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. I løpet av tiden etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned og før fokus låses, heves blitsen og aktiveres slik at kameraet lettere kan fokusere.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [AF-lys] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Bruker AF-lyset.
Av:
Bruker ikke AF-lyset.

Merknad

 • Du kan ikke bruke [AF-lys] i følgende situasjoner:
  • I filmmodus
  • I [Panoramafotografer.]-modus
  • Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
  • Når innstillingen for [Scenevalg] er [Landskap], [Sportsbilder] eller [Nattscene].
 • Når innstillingen for [Fokusområde] er [Vidt] eller [Sone], vises rammen for AF-avstandssøkeren som en stiplet linje.
 • AF-lyset er meget sterkt. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.