Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Opptaksinnst. (film)

Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for filmopptak. Jo høyere overføringshastighet, desto høyere bildekvalitet.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S]

Tar opp høydefinisjonsfilmer ved å konvertere dem til MP4-filformat ved bruk av MPEG-4 AVC/H.264-kodeksen.

Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

60i/50i: Film tas opp med ca. 60 felter/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i linjesprangmodus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
24p/25p: Film tas opp med ca. 24 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 25 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
60p/50p: Film tas opp med ca. 60 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.


Når [Filformat] er stilt inn på [MP4]

Film tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/sekund (for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 rammer/sekund (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

Menyelementdetaljer

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M**:
Tar opp filmer med høy kvalitet med 1920 × 1080 (60p/50p).
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps
30p 50M*/25p 50M**:
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (30p/25p).
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps
24p 50M (Kun for 1080 60i-kompatible modeller):
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (24p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 50 Mbps

Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Tar opp filmer med høy kvalitet med 1920 × 1080 (60i/50i).
Overføringshastighet: Ca. 24 Mbps (maks.)
60i 17M(FH) (standardinnstilling)*:
50i 17M(FH) (standardinnstilling)**:
Tar opp filmer i standardkvalitet med 1920 × 1080 (60i/50i).
Overføringshastighet: Ca. 17 Mbps (gj.snitt)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Tar opp filmer i beste bildekvalitet med 1920 × 1080 (60p/50p).
Overføringshastighet: Ca. 28 Mbps (maks.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 24 Mbps (maks.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Tar opp filmer i standardkvalitet med 1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende resultat.
Overføringshastighet: Ca. 17 Mbps (gj.snitt)

Når [Filformat] er stilt inn på [MP4]

1440×1080 12M (standardinnstilling):
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
Overføringshastighet: Ca. 12 Mbps (gj.snitt)
VGA 3M:
Tar opp filmer i VGA-størrelse.
Overføringshastighet: Ca. 3 Mbps (gj.snitt)

* Enhet som er kompatibel med 1080 60i (NTSC)

** Enhet som er kompatibel med 1080 50i (PAL)

Merknad

  • 60p/50p-filmer kan spilles av kun på kompatible enheter.
  • Filmer som tas opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] i [Opptaksinnst.], blir konvertert av PlayMemories Home for å lage en skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en Blu-ray-plate.
  • For å spille av 60p/50p/24p/25p-filmer på en TV, må TV-en være kompatibel med 60p/50p/24p/25p-formater. Hvis TV-en ikke er kompatibel med 60p/50p/24p/25p-formatet, vil 60p/50p/24p/25p-filmer opprettes som 60i/50i-filmer.
  • Du kan ikke lage plater med filmer som er tatt opp med opptaksinnstillingene [XAVC S] eller [MP4] ved å bruke PlayMemories Home.