Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

SteadyShot (film)

Aktiverer [SteadyShot]-effekten under filmopptak.Hvis du setter [SteadyShot]-effekten [Av] når du bruker stativ (selges separat), produseres et naturlig bilde.

  1. MENU (Kamerainnst.)[SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Bruker [SteadyShot].
Av (standardinnstilling):
Bruker ikke [SteadyShot].

Merknad

  • Hvis du endrer innstillingen for [SteadyShot], vil visningsvinkelen endres.