Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Smil/Ansiktsregistr.

Gjenkjenner ansiktene til personer på bildet, justerer automatisk innstillingene for fokus, blits og eksponering, og foretar automatisk bildebehandling.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Smil/Ansiktsregistr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.

På (regist. ansikter) (standardinnstilling):
Gjenkjenner det registrerte ansiktet med høyere prioritet, ved hjelp av [Ansiktregistrering].

:
Gjenkjenner et ansikt uten å prioritere det registrerte ansiktet høyere.

Smilutløser:
Gjenkjenner smil og fotograferer det automatisk.

Ansiktsgjenkjenningsramme

 • Når produktet gjenkjenner et ansikt, vises den grå ansiktsgjenkjenningsrammen. Hvis produktet fastslår at autofokus er aktivert, blir ansiktsgjenkjenningsrammen hvit. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, blir rammen grønn.
 • I tilfelle du har registrert prioritert rekkefølge for de ulike ansiktene ved hjelp av [Ansiktregistrering], velger produktet automatisk det høyest prioriterte ansiktet, og ansiktsgjenkjennelsesrammen over dette ansiktet blir hvit. Ansiktsgjenkjennelsesrammene til de andre registrerte ansiktene blir rødlilla.

Tips for å få med smilet ditt på bildet

 • Pass på at øynene ikke tildekkes av hår, og at du hele tiden smiler.
 • Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
 • Prøv å posisjonere ansiktet foran produktet, og beveg deg minst mulig opp og ned.
 • Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere når tennene synes.
 • Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar produktet bildet. Etter at bildet er tatt, går produktet tilbake til smilutløsermodus.

Hint

 • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser], kan du velge smilfølsomheten fra [På: Svakt smil] , [På: Normalt smil] og [På: Stort smil] .

Merknad

 • Du kan ikke bruke Ansiktsregistrering sammen med følgende funksjoner:
  • [Panoramafotografer.]
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på [Posterisering]
  • Når du bruker [Fokusforstørrer]-funksjonen.
  • [Seriebilder AE]
  • [Scenevalg] er stilt inn på [Landskap], [Nattscene] eller [Solnedgang].
 • Ansiktene til opptil åtte personer på bildet kan registreres.
 • Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
 • Hvis produktet ikke kan oppdage et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten.
 • Hvis du sporer et ansikt ved hjelp av [Målsøking-AF] mens du utfører [Smilutløser], utføres smilregistrering kun for det ansiktet.