Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Lydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

  1. MENU (Oppsett) → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

Av:
Lyder blir ikke laget.