Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Filformat (film)

Velger filmfilformat.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

XAVC S:
Tar opp HD-film i XAVC S-format. Dette filformatet passer for høye overføringshastigheter.
Lyd: LPCM

  • Du kan ikke opprette plater ved bruk av PlayMemories Home med filmer som er tatt opp med [Filformat] stilt inn på [XAVC S].
  • For å ta opp film med [Filformat] stilt inn på [XAVC S], trenger du et SDXC-minnekort med en kapasitet på minst 64 GB (Class 10 eller raskere), et UHS-I-kompatibelt SDXC-minnekort med minst 64 GB (U1 eller raskere), eller en Memory Stick XC-HG Duo-enhet.

AVCHD (standardinnstilling):
Tar opp HD-film i AVCHD-format. Dette filformatet passer for HD-TV.
Du kan lage en Blu-ray-plate, en AVCHD-opptaksplate eller en DVD-Video-plate ved å bruke programvaren PlayMemories Home.
Lyd: Dolby Digital

MP4:
Tar opp mp4 (AVC)-filmer. Dette formatet passer for WEB-opplasting, e-postvedlegg osv.
Lyd: AAC

  • Du kan ikke opprette plater ved bruk av programvaren PlayMemories Home med en film som ble tatt opp mens [Filformat] var stilt inn på [MP4].