Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Kreative innst.

Gir deg mulighet til å velge ønsket bildebehandling. Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Kreative innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard (standardinnstilling):
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre farger.
Livlig:
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
Nøytral:
Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med mer dempede fargetoner. Dette passer også for å ta bilder som skal redigeres med datamaskin.
Klar:
For å ta bilder med skarpe fargetoner med gjennomskinnelige farger i høylys, passende for å fange inn strålende lys.
Dyp:
For å ta bilder med dype og tette farger, passende for å gi motivet tyngde.
Lys:
For å ta bilder med lyse og enkle farger, passende for å fange opp friske og lyse stemninger.
Portrett:
For fotografering av hudfarger i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.
Landskap:
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.
Solnedgang:
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
Nattscene:
Kontrasten reduseres for å gjenskape nattscener.
Høstblader:
For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på rødt og gult i bladverket.
Svart/hvitt:
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
Sepia:
For å ta bilder i sepiatoner.

For å stille inn [Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet]

[Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet] kan justeres for hvert enkelt element i [Kreative innst.].

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollknappen, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollknappen.

Kontrast:
Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet.

Fargemetning:
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet.

Skarphet:
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene.

Registrere foretrukne innstillinger (Stilboks)

Velg de seks stilboksene (boksene med tall på venstre side ()) for å registrere foretrukne innstillinger. Velg deretter de ønskede innstillingene ved å trykke på høyre side av kontrollknappen.
Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

Merknad

 • [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Fremragende auto]
  • [Scenevalg]
  • [Bildeeffekt]
 • Når [Kreative innst.] er stilt inn på [Svart/hvitt] eller [Sepia], kan ikke [Fargemetning] justeres.