Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Modusratthjelp

Du kan vise beskrivelsen av en opptaksmodus når du dreier på modusvelgeren og endrer innstillingene som er tilgjengelige for den aktuelle opptaksmodusen.

  1. MENU (Oppsett) → [Modusratthjelp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Viser Modusvelger-veiviseren.

Av (standardinnstilling):
Viser ikke Modusvelger-veiviseren.