Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Anbefalt datamaskinmiljø

Du kan bekrefte operativsystemet for programvaren fra følgende internettadresse:
www.sony.net/pcenv/